TestIQonline

.pl

Wykonaj test na inteligencję

       
Przejdź na stronę główną  


Definicje


Administrator - zarządzający serwisem TestIQonline.pl
Użytkownik - osoba odwiedzająca serwis, rozwiązująca test, korzystająca z zawartych na stronie treści.
Test IQ - zbiór zadań z możliwością wyboru odpowiedzi i uzyskaniem wyniku IQ.
IQ - iloraz inteligencji
Serwis - strona o adresie http://testiqonline.pl oraz wszelkie zawarte w niej materiały.

Zasady korzystania z serwisu

Korzystanie z serwisu TestIQonline.pl jest darmowe.
Przed przystąpieniem do testu IQ zobowiązany użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem.
Administrator ma nieograniczone prawo do zmiany w treściach serwisu.
Administrator nie ma prawa ingerencji w system naliczania punktów podczas trwania testu IQ.
Użytkownikiem może zostać każda osoba pełnoletnia oraz niepełnoletnia za zgodą opiekuna bądź rodzica.
Użytkownik podaje swoje: imię, nazwisko oraz wiek.
Dane użytkownika są wykorzystywane tylko i wyłącznie do wystawienia certyfikatu wiarygodności wykonania testu.
Użytkownik u powinien dokładnie zapoznać się z dostępnymi treściami oraz regulaminem.
Użytkownik nie ma prawa do roszczeń w przypadku uzyskania zbyt niskiego wyniku test IQ.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieznajomość przez użytkownika cen za usługę oraz za nie przestrzeganie warunków regulaminu.
Administrator nie ponosi odpowiedzialność za błędy/usterki leżące po stronie użytkownika.
Usterki: wszelkie wypadki losowe po stronie użytkownika np.: zalanie, pożar, brak zasilania itp.
Rozwiązanie testu IQ jest całkowicie darmowe.
Aby poznać wynik testu IQ należy wysłać SMS obciążonego kwotą brutto 6,15zł.
Po zapłacie użytkownik ma prawo do bezwzględnego poznania wyniku.
Użytkownik może w każdej chwili zakończyć test.
Administrator nie odpowiada za zdolności finansowe użytkownika.
Administrator ma prawo do zawieszenia serwisu bez podania przyczyny.
W przypadku złamania zasad serwisu użytkownik ponosi odpowiedzialność cywilną oraz karną.
Użytkownik nie ma prawa do żądania zwrotów kosztów po wysłaniu SMS'a.
Wynik testu IQ jest wartością orientacyjną i może się różnić od wyniku uzyskanego w innym teście.
Wszelkiej pomocy użytkownik może oczekiwać po wysłaniu zapytanie poprzez formularz kontaktowy, zakładka "Kontakt".
 

 
Przeczytaj trochę historii o IQ    
Dowiedz się ciekawych rzeczy o inteligencji  
Skontaktuj się z nami  
   
                Dzisiaj stronę odwiedziło: 162  
                Wszyscy przetestowani: 12356  
 

Copyright by TestIQonline.pl © Wszelkie prawa do kopiowania i rozpowszechniania zastrzeżone. Zanim przystąpisz do testu, zapoznaj się z REGULAMINEM.